Antalya Sağlık Müdürü ile COVİD 19 Görüşmesi

 

 

Antalya Sağlık Müdürü ile COVİD 19 virüsüne karşı yapılan mücadele ile ilgili taleplerimizi, önerilerimizi ve sorunlarımızı konuştuk

Dünya ölçeğinde olağanüstü dönem yaşadığımız bugünlerde COVİD 19 virüsü salgını ile ilgili 19.03.2020 Perşembe günü Antalya Tabip Odası olarak Başkan Prof.Dr.Nursel ŞAHİN ,Genel Sekreter Dr.Naci İŞOĞLU,Y.K. üyeleri Prof.Dr.Hadice Elif Peştereli,Uz.Dr.Gülsün Gülay YILMAZ, Dr.Kaan TAŞER olmak üzere Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal HÜLÜR ve Dr.Ebru BÜYÜKKAHRAMAN ile görüşme yapıldı.           

Yapılan görüşmede;

1-Başkan ŞAHİN mücadelede etkili sonuç almak için gerek sağlık alanındaki yapılanmaların gerekse de sağlık dışı kurumların ortak hareket etmesi gerektiği vurgusunu yaptı. Meslektaşlarımızın sahadan ilettikleri ve tabip odasının tespit ettiği sorunları ve soruları da dile getirmek  istediğini söyledi.Taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi paylaşmak istiyoruz dedi. Bu doğrultuda Bilimsel Danışma Kurulu'nun yanı sıra süreci ortak değerlendirecek bir izleme kuruluna da ihtiyaç olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın kabul görmesiyle oluşturulacak bu kurulun ilk aşamada Sağlık Müdürlüğümüzün çağrısıyla toplanmasına karar verildi.Hızlı hareket etmek adına  sağlık müdürlüğü ilk toplantıyı hemen yarın saat 10.00'da gerçekleştirmek için çağrıda bulundu.           

Toplantıya ilk aşamada Tabipler Odası, Eczacılar Odası,Diş Hekimleri Odası,Hemşireler Derneği Temsilcisi,Sağlık alanında faaliyet gösteren Sendikaların temsilcilerinin katılmasına karar verildi.Sağlık Müdürü HÜLÜR bu toplantıda öncelikle Antalya'nın mevcut durumunu ortaya koyacağını söyledi.Aynı zamanda bu süreçte Antalya yerelinde gerçekleştirilen mücadele çalışmalarını katılımcılarla paylaşacağını ve bir sunum yapılacağını belirtti. Yine bu toplantıda katılımcıların sürece ilişkin tespit ve çözüm önerilerinin paylaşılması da kararlaştırıldı.            

2-Hastanelerimizdeki durum gündeme getirildiğinde Sayın HÜLÜR  şu ana kadar Antalya'da COVİD 19 nedeniyle bir ölümün olmadığını test yapma konusundaki gelişmeleri özellikle belirtti. Kamu Hastanelerinde her türlü koruyucu önlemlerin alındığını,tüm personelin koruyucu ekipman ihtiyacının sağlandığını ,günlük dezenfeksiyonların yerine getirildiğini ,malzeme eksiğinin olmadığını belirtti. Birinci basamak dahil tüm kurumlara gerekli bilgilendirme dökümanlarının gönderildiğini söyledi.           

3-Özellikle birinci basamak,Aile Hekimliği Birimlerinin talepleri ve yaşadıkları sıkıntılar Y.K üyesi aile hekimlerince dile getirildi;           

a)  Aile Hekimliği Çalışma Sisteminde bu süreçte bir düzenleme ihtiyacı doğduğu belirtildi.Öneri olarak özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin öğleden önce verilmesi ve bu zaman diliminde hasta kabulü yapılmaması,Öğleden sonra Saat 16.00'a kadar poliklinik çalışması ve daha sonraki zaman dilimlerinde diğer işlemlerin yapılması önerildi.Buna gerekçe olarak sağlam kişilerin ,bebeklerin,gebelerin,çocukların olası taşıyıcı kişilerle olabildiğince temasının engellenmesini gösterdik.Bu öneriye  cevap olarak ;gerekirse Sağlık Bakanlığı ile görüşeceğini ancak bu aşamada ,önümüzdeki yakın süreçte aile hekimliği birimlerinde artabilecek hasta potansiyeli olabileceğini düşünerek ,böyle bir uygulamanın yapılamayacağını ifade etti.

b)  Aile Hekimliği Birimlerinde Performansa dahil olan hizmetlerde ciddi sıkıntılar yaşandığı ve bunun artarak devam edeceğini belirttik.Bununla ilgili erteleme yada buna benzer önlemlerin alınması gerektiği görüşünü paylaştık.Bu yaklaşıma sıcak baktığını ifade eden Sayın HÜLÜR bu öneriyi en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ile paylaşacağını ve büyük olasılıkla çözüm üretileceğini belirtti.

 c)  Kendileriyle Tabip Odası olarak daha önce gerek görüşerek ,gerekse de resmi yazı ile ,özellikle Aile Hekimliği Merkezlerinde hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının korunma ekipmanı temininde yaşadığı sıkıntıyı ilettiğimizi tekrar ifade ettik.Bu konuda talepte bulunmaya gerek olmaksızın ihtiyaçların karşılanması gerektiğini söyledik.              

 Bu konuda Antalya için malzeme eksiklerinin olmadığını hatta bugün toplantının devam ettiği anda ilçe ve merkezde dağıtımı gerçekleştirmeye çalıştıklarını özellikle vurguladı.Ayrıca görüşme anında Ankara'dan Antalya'nın ihtiyacı için malzeme yüklü araçların daha sonraki ihtiyaçları karşılamak adına hareket ettiğini belirtti.                 

 Birimlerin cari giderlerinden de özellikle tek kullanımlık malzeme temin etmeleri gerektiğini de ekledi.                 

 Bizim beklentimizin olağanüstü bir durumun yaşandığı bu günlerde sağlık bakanlığının cari gider üzerinden Aile Hekimleri tarafından  temin beklentisi olmadan daha fazla destek vermesi olduğunu belirttik. COVİD 19 salgınının tam merkezinde yer alan tüm hekimlerin koruma şemsiyesini Bakanlığın sağlaması gerektiği beklentimizi tekrar belirttik.

 d)Yurt dışı ve umreden gelen kişilerin aranmasının zaman aldığını ve diğer çalışmaları aksattığını belirttik.Bunu bugün yaşanan durum nedeniyle mücadelede önemli olduğunu yapmamız gerektiğini ifade etti. Son zamanlardaki yurt dışı kısıtlamaları nedeniyle sayının artmayacağını belirtti.

  e)  Aile Hekimlerinin daha önceki salgınlarda olduğu gibi hastanelerin acil servislerinde ve karantina yerlerinde  görevlendirileceği tarzında konuşmalar olduğunu ,daha önce etkin bir sonuç alınmayan yanlış olduğunu düşündüğümüz bu konu ilgili bir çalışma var mı? sorusunu yönelttik.                   

Şu anda böyle bir çalışma olmadığını.zaten Antalya'da karantina uygulamasının henüz olmadığını ifade eden Sayın HÜLÜR ilerleyen zamanlarda yoğunluk artarsa Sağlık Bakanlığının bu konuda alabileceği kararlar ile ilgili şimdiden bir şey söylemesinin doğru olmayacağını ifade etti.

 f)  Özellikle sahadaki aile hekimi meslektaşlarımız;soru,talep,sorun ve önerilerini Antalya Tabip Odası iletişim kanallarına ilettikleri takdirde derleyip Sayın HÜLÜR İle paylaşağız; Bu anlamda iletilen görüşleri dikkate alacağını net bir şekilde ifade etti.             

 4- Özel Sektörün koruyucu malzeme ekipman teminin de sıkıntılar yaşandığını,özellikle fahiş fiyatlandırmaların yaygınlaştığı belirtildi.Bu konuda kendilerine bir bilgi geldiği takdirde gerekli müdahaleyi yapacaklarını belirtti.               

 5-Sağlık Personelinin idari izinli sayılabilmeleri ile ilgili  en son genelgenin geçerli olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yurt dışından gelen kamu çalışanları için geçerli olduğunu belitti.                 

 Elbetteki burada yer almayan bir çok konu gündeme geldi ve konuşuldu.  

                 

Tekrarlamakta fayda var.Tüm çalışma ortamlarındaki birinci,ikinci,üçüncü basamakta görev yapan meslektaşlarımızdan beklentimiz bizlerin aklına gelmeyen soru ve önerilerini odamız mail yada diğer iletişim kanallarında bizimle paylaşmalarıdır.               

 Olağanüstü dönemden geçtiğimiz bugünlerde görüşme talebimizi kabul ederek,paylaşıma açık olmasından dolayı memnuniyet duyduğumuzu,ancak birlikte hareket ederek bu mücadelede etkin olacağımızı belirttik.Atılacak adımlarda kurumsal olarak bizlerinde sürecin içerisinde olmamızın önemine bir kez daha vurgu yaparak teşekkür ettik.Sayın HÜLÜR' de  paylaşımı ve birlikteliği devam ettireceğini belirtti.Bu duygularla ziyaret sona erdirildi.                   

Yarın yapılacak olan toplantı notlarını da paylaşacağız.Tüm meslektaşlarımızın bilgilerine sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.   

Saygılarımızla; 

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Yazdır   e-Posta