Covid-19 Anketi

 

Türk Tabipleri Birliği tarafından sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi yapabilmek amacıyla anket hazırlandı. Anketin COVID-19 kuşkulu ya da tanısı konmuş hastayla ilgilenen, triyaj yapan tüm sağlık çalışanları tarafından doldurulması hedefleniyor.

Ankete Katılmak için http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d491ddf0-6a7e-11ea-91f9-1e329e85bd25


Yazdır   e-Posta