42 Tabip Odasından açıklama

 

Aralarında Antalya Tabip Odası'nında olduğu 42 tabip odası kamuoyuna ortak bir açıklama yaptı.

KAMUOYUNA DUYURULUR

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerine verilen cezalar hukuka ve evrensel insanlık değerlerine yöneliktir.

Türk Tabipleri Birliği insanlığın ve hekimlik değerlerinin vicdanı olmuştur.

 

 


Yazdır   e-Posta