Özel Hekimlik Kol Toplantısı


Ankara’da düzenlenen Özel Hekimlik Çalışma Grubu Toplantısına Antalya Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gülsün Gülay Yılmaz yapıldı.

Yapılan toplantıda:

1- TTB’nin Hekim emeğinin karşılığını (ücret) belirlemede yasal ve somut durumu, yaşanan süreçler, sorunlar.

2-Hekimlik ücret tarifleri çalışma grubu ve yönergesi konuşuldu.

3-Hekimlik uygulamaları veri tabanı (HUV) daki değişiklikler ve yapılması gerekenler

Üzerine bir tartışma yürütüldü.

Yürütme kurulunun belirlendiği toplantıda Danışma kurulu toplantı tarihi olarak 26 Ekim 2018 olarak belirlendi.


Yazdır   e-Posta