Hekim Meclisi Toplanıyor

Antalya Hekim Meclisi uzun bir aradan sonra toplanıyor.

Bütün hekimlerin katılımına açık yapılacak meclis toplantısı 29 Mart 2015 Pazar saat:13.00'da İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda* yapılacak.

* Tabip Odası yanı

GÜNDEM

1)Açılış ve yoklama
2) Divan Seçimi
3)Antalya Hekim Meclisi İç Tüzük’ün görüşülmesi ve onaylanması

4) TTB-MK üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK' ün konuşması
5)Hekimlik ve sağlık alanında  yaşanan/yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerileri
6) Antalya Tabip Odası'nın önümüzdeki üç aylık çalışma programının satır başlarının belirlenmesi
7) Dilek ve temenniler


Yazdır   e-Posta