Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyon Toplantısı


Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, 5.10.2018 tarihinde Gülsün Gülay Yılmaz, Elif Peştereli, Hafize Öztürk, Asuman Döşeyen ve Nursel Şahin ile toplandı.

a) Kol Yürütme kurulu toplantısını ve kararlarını toplantıya katılan Hafize Öztürk Türkmen paylaştı. Kadın Hekim Olmak Çalıştayı’nın Antalya’da yapılması önerisi görüşülerek yönetime sunuldu.

b) 10 Kasım 2018 tarihinde komisyonumuz tarafından organize edilen Feryal Saygılıgil’in Bir Kadın Grevi: Novomed başlıklı söyleşisi ve imza etkinliğinin duyurusu ve son hazırlıkları gözden geçirildi

c) 19 Kasım Aynur Dağdemir ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için Antalya Baro’su ile ortak toplantı planlanması konusunda hemfikir olundu

d)  8 Mart ve 14 Mart için bugün itibaren program ve hazırlık yapılması kararlaştırıldı.


Yazdır   e-Posta