2014 Üyelik aidatları

 

Üyelik aidat borcunuzu (bu yıl ve geçmiş yıllar) öğrenmek için 237 50 75'i arayabilirsiniz.

2014 Yılı Üyelik Ücretleri
Oda kayıt ücreti: 50,00 TL
Mesleğini serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için 235,00 TL
Diğer Hekimler 150,00 TL

Kanuni Zorunluluk
6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye'deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.


Faiz
Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.


Yazdır   e-Posta