2015 Yılı aidatları


Üyelik aidat borcunuzu (bu yıl ve geçmiş yıllar) öğrenmek için 237 50 75'i arayabilirsiniz.

2015 Yılı Üyelik Ücretleri

Oda kayıt ücreti: 50,00 TL
Mesleğini serbest olarak yürüten hekimler ve işyeri hekimleri için 255,00 TL
Kamuda çalışan hekimler için: 165 TL
Asistan hekimler için50,00 TL

Antalya Tabip Odası Hesap Bilgileri

Banka No: İş Bankası Anafartalar Cad. Şubesi
Hesap No: 6205 0000287
IBAN: TR 700006400000162050000287
Kredi Kartı ve nakit olarak odaya bizzat gelerek veya kart numaranızı 237 50 75 nolu telefondan muhasebe servisine ileterek taksitler halinde ödeyebilirsiniz.
Eski borçlarınızı gecikme faiziyle birlikte 237 50 75 veya 237 11 88 nolu telefonu arayarak muhasebe servimizden öğrenebilirsiniz.

Kanuni Zorunluluk
6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye'deki bütün tabip odalarının verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir.

Faiz
Geçmiş yıllara ait aidat borçları için faiz hesaplanmaktadır. Bu uygulama kanun gereğince bir zorunluluk olup; hiç bir meslek örgütünün faiz almamak, iskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Her yıl için o yıl içerisinde ödeme yapılması durumunda o yılın aidatına faiz uygulanmamaktır.


Yazdır   e-Posta