2019 yılı Üye Aidatları ve Diğer Ücretler


Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

2019 yılında uygulanacak ücretler:
- Özel Kurum Çalışanları İçin :390 TL
- Kamu Kurumu Çalışanları için : 245 TL
- Oda Kayıt Ücreti : 70 TL
- Kimlik Yenileme : 55 TL
- Protokol Defteri : 70 TL ( 100 YP ) 90 TL ( 200 YP )


Yazdır   e-Posta